REGLER OM FORSIKRING

Vigtig information

Alle lifte er forsikret hos Hedensted Lift. Vores forsikring dækker tyveri, brand og skader på liften samt de skader liften måtte forvolde, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en fejlfunktion ved liften.

Skader som brugeren selv forvolder med liften er ikke dækket af ovenstående forsikring. For sådanne forhold hæfter lejeren selv. Under transport er det bilens forsikring, der skal dække eventuelle uheld på liften.

Hver liftudlejning tillægges 5% til forsikring som regnes af listeprisen. I lighed med andre forsikringer aktiveres denne forsikring, når skadesbeløbet er større end selvrisikoen.

Dette er forsikringsbetingelserne i korte træk. I virkeligheden er forsikringsbetingelserne mere nuancerede og ovenstående skal derfor ses som vejledende og dermed ikke retningsgivende for alle forhold.

Forsikring

Lejeren er forpligtet til under hele lejeperioden at holde materiellet forsikret. Forsikringen skal tegnes hos Hedensted Liftudlejning. Forsikringen dækker brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejningsmateriel udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefra kommende skade på materiellet dækket.

Præmie

Forsikringen er opgjort således, at lejeren betaler en præmie på 5% af listeprisen af Hedensted Liftudlejnings seneste prisliste. For skader forvoldt af lejer betales der endvidere en standard selvrisiko (kan ses under maskinernes pris), som dækker for forsikringsselskabets reparation af materiellet.

Værneting

For lejeaftaler med Hedensted Liftudlejning er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem en lejer og Hedensted Liftudlejning afgøres ved udlejers værneting.

Lifte til alle formål

  • Hedensted Lift
  • Mosetoften 2
  • 8722 Hedensted
  • Telefon: 4045 2646